Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin

OFERTY

USŁUGI

O NASDORADCYDOŁĄCZ
DO NAS
OPINIEKOSPRZEDAJ
Z NAMI

 

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Welldom Nieruchomości"  („Regulamin”) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "Welldom Nieruchomości", w ramach którego Welldom Nieruchomości zamieszcza ogłoszenia dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, oferty pracy, artykuły i informacje oraz prowadzi bloga.

DEFINICJE

 • 2.

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Serwis- serwis tematyczny Welldom Nieruchomości, poświęcony tematyce nieruchomości, działający pod adresem internetowym: http://www.lloydproperties.pl.
 2. Zasoby Serwisu- udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty pracy, ogłoszenia dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, artykuły, w tym prowadzenie bloga oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu.
 3. Serwis Informacyjny– część Zasobów Serwisu, do których każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 4. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu.

 

 DOSTĘP UŻYTKOWNIKÓW  DO ZASOBÓW SERWISU

 • 3.
 1. Dostęp do części Serwisu Informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika  komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

 3. Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

OBOWIĄZEK WELLDOM NIERUCHOMOŚCI

 • 4.
 1. Welldom Nieruchomośći zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu Informacyjnego na czas nieoznaczony.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • 5.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 6.
 1. Welldom Nieruchomości oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 7.
 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu lub podczas rejestracji.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prowadzenia doradztwa w zakresie sprzedaży lub zakupie nieruchomości.
 3. Administratorem danych jest Welldom Nieruchomości Radosław Sławiński z siedzibą w Łodzi (ul. Zachodnia 70 lok. 423, 90-403 Łódź). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Skorzystanie z tego prawa może zostać zrealizowane m.in. poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@lloydgroup.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 8.
 1. Welldom Nieruchomości korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika zamieszcza Welldom Nieruchomości oraz uzyskuje do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Serwisu.
 5. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

∙ sesyjne  pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

∙ stałe pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 9.
 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Welldom Nieruchomości oraz pod adres e-mail biuro@welldom-nieruchomosci.pl.
 2. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Welldom Nieruchomości zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik indywidualny, zarejestrowany w systemie, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Welldom Nieruchomości w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.